Service

service

Service

Bent u op zoek naar een tijdelijke of permanente dienst, naar een oplossing voor een probleem of heeft u een project waarbij u advies of ondersteuning van een professional wenst?

Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen! Wij overleggen graag met u wat het probleem inhoudt en wat het gewenste resultaat of doel is, zodat wij u kunnen helpen met gepast advies, projectmanagament of tijdelijke ondersteuning van personeel. Het opstellen van een ondernemingsplan is een goede voorbereiding bij de opstart van een bedrijf. In een ondernemingsplan worden uw plannen stap voor stap in beeld gebracht en per onderdeel uitgewerkt. Wanneer er investerings- en/of uitbreidingsplannen zijn, is het ook verstandig om dit in het ondernemingsplan op te nemen. Een goede funderingmet een goed businessplan is noodzakelijk om deze plannen gefinancierd te krijgen. De winstgevendheid of rendabiliteit van uw bedrijf is van belang om de continuïteit van uw bedrijf te verzekeren. Een te lage rentabiliteit belemmert de investering, groei en ontwikkeling van uw bedrijf. Samen schetsen we de achtergrond van uw winst. Zaken zoals de samenstelling van de verkoopprijs, de kostprijs, de bruto winst en de samenstelling van de andere kosten worden uitgewerkt. Via een vergelijking met de sector worden mogelijke verbeterpunten uitgewerkt en besproken.

Regelmatig overleg en begeleiding vormen de basis om te komen tot een adequate monitoring van de omzet en kosten met als doel de rentabiliteit te verbeteren. Wij geven u inzicht in uw rentabiliteit en beoordelen deze in verhouding tot de sector. In een investeringsplan worden de plannen van de ondernemer uitvoerig beschreven. Het is aan te bevelen een zo groot mogelijk deel van de plannen met offertes te onderbouwen. Daarna wordt er een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van de totale bedragen die gepaard zullen gaan met de investeringsplannen. Het geheel vormt de basis voor het financieringsplan. Hierbij worden investering en financiering op elkaar afgestemd.Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor de activiteiten die wij uitvoeren. Er zijn hiervoor meer subsidies dan u zou denken. Voor de diensten die wij aanbieden, bestaan er er verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn meer subsidieregelingen dan u zou denken. Sommige van deze regelingen subsidiëren tot wel 40% van de gemaakte kosten. We zullen hier niet diep ingaan op de verschillende subsidiemogelijkheiden aangezien het afhangt van uw situatie afhangt of u hier aanspraak op maakt. Indien u vragen heeft over de subsidiemogelijkheden voor onze diensten, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. Op basis van dit gesprek zullen we kijken in welke mate u aanspraak kunt doen op subsidies.

Veel gestelde vragen

antwoord1

antwoord 1.1

antwoord 2

antwoord 3

antwoord 4.

Overtuig om contact op te nemen?

© Copyrights Newdem.nl