Blog

Achterkant

0 Google Penalty: wat is dat eigenlijk?

Uw stem is:
0.00 van 0 stemmen

Stel dat de site van de ene op de andere dag op vele zoekwoorden een stuk lager scoort dan voor die dag. Heeft de site een penalty gekregen? Is het getroffen door een algoritmische wijziging? Wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? Via dit artikel wil ik wat helderheid verschaffen over dit lastige gebied. Ik zal daarbij ook begrippen verhelderen, met name het verschil tussen een handmatige en een algoritmische penalty. Ik ga niet of nauwelijks in op de individuele problemen die ten grondslag kunnen liggen aan de vermeende penalty. Na het lezen van dit artikel zal u in algemene zin meer inzicht hebben in het wonderlijke fenomeen van de Google penalty.

 

Als we een significante daling in verkeer zien vanuit de organische zoekresultaten van Google, is de eerste stap dat we in Hulpprogramma’s voor webmasters gaan kijken of Google daar iets gemeld heeft. Dat doen we bij het onderdeel Siteberichten en bij het onderdeel Zoekverkeer-Handmatige acties. Bij het eerste onderdeel worden geautomatiseerde meldingen weergegeven, bij het tweede onderdeel de meldingen als gevolg van handmatige ingrepen. Laten we beginnen bij die laatste.

Handmatige ingreep

Handmatige ingrepen door Google vinden normaal gesproken alleen plaats als de kwaliteitsrichtlijnen van Google zijn overtreden. Google meldt dan binnen Hulpprogramma’s, zoals ook in de volgende figuur te zien is, welke actie het betreft en op welk onderdeel binnen de site de actie betrekking heeft.

Ze noemen dit dus geen penalty maar een actie, of eigenlijk een ‘actie tegen webspam’. Het effect kan zijn dat de site opeens slechter scoort, maar ook dat de site geheel uit de zoekresultaten verdwijnt. Handmatige ingrepen vinden dus plaats bij overtreding van de kwaliteitsrichtlijnen, maar Google behoudt zich het recht voor om ook om allerlei andere redenen handmatig in te grijpen, bijvoorbeeld op last van de rechter, of op basis van zwaarwegende verzoeken (iemands credit card gegevens blijken openbaar gepubliceerd). Indien op de site een handmatige ingreep heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van cloacking (dat is één van die praktijken die tegen de kwaliteitsrichtlijnen ingaan), dan dienen we dat probleem op te lossen en vervolgens een verzoek tot herbeoordeling (Eng: reconsideration request) in te dienen.

Algoritmische ingreep

Het kan ook zijn dat er sprake is van een geautomatiseerde of algoritmische ingreep. Dat is een stuk lastiger dan de handmatige, omdat Google hier niet altijd melding van maakt. Dan moeten we gaan raden wat het probleem zou kunnen zijn. Is het Panda, is het Penguin, of is het een gevolg van één van die vele andere algoritmische wijzigingen die Google continu doorvoert? Google zelf zegt dat het verschil tussen een algoritmische penalty en een daling in rankings door een algoritmische wijziging of ingreep, vaak moeilijk te bepalen is. In beide gevallen heeft het rankingalgoritme immers “besloten” de site lager dan voorheen te laten scoren. Als we veel aan linkbuilding hebben gedaan moeten we aan ons linkprofiel gaan werken (Penguin). We zullen moeten proberen zoveel mogelijk linkjes verwijderd te krijgen en de resterende linkjes te disavowen (zie hieronder). Als de site veel achterhaalde informatie bevat, dan zullen we dáár misschien aan moeten werken (Panda). Als er veel crawlerrors zijn, of de site erg traag is, moeten we dié technische zaken oplossen. Er kunnen dus erg veel redenen aan de basis liggen van een algoritmische verandering in rankings, of we die nu een penalty of een algoritmische wijziging noemen. Hier een verhelderende video van Google op dit punt.

Na verbeteringen aan de site als reactie op algoritmische ingrepen heeft het geen zin om een reconsideration request in te vullen. We zullen moeten wachten tot de algoritmen van Google weer positiever naar onze site kijken. Sommige onderdelen van het algoritme doen dit heel snel, maar andere onderdelen (zoals Penguin) kunnen hier lang over doen: dan zullen we moeten wachten op een nieuwe run (die slechts een paar keer per jaar plaatsvindt).

Nieuwe site beginnen?

Als het, vervolgens, maar niet lukt de problemen op te lossen en de site laag blijft scoren kan het verleidelijk te zijn de hele boel over te zetten naar een nieuw domein en het oude domein te 301-redirecten naar het nieuwe. Helaas redirecten we de problemen op deze manier ook, dus dat is geen oplossing. In een interview van Barry Schwartz van seroundtable.com met Googler John Mueller wordt gesteld dat de penalty zelfs zonder 301-redirect mee gaat naar de nieuwe site indien die laatste één op één een kopie is van de oude. Dan blijft er dus weinig anders over dan het van de grond af aan opbouwen van een nieuwe site.

Tot slot nog even iets over het disavowen van linkjes

De meest voorkomende penalty’s, tegenwoordig, betreffen sites die een slecht linkprofiel hebben doordat ze agressief aan linkbuilding hebben gedaan. Daarbij is de procedure allereerst dat we moeten proberen zoveel mogelijk van die linkjes verwijderd te krijgen en de overgebleven linkjes via Hulpprogramma’s voor webmasters ‘af te wijzen’ (Eng: disavow). Voor het opsporen van lage kwaliteit verwijzingen zijn allerlei zogenaamde “link detox tools” in omloop zijn. U kunt Googlen op dat zoekwoord als u meent er één nodig te hebben. Het is duidelijk dat het disavowen van links een grote industrie gaat worden binnen SEO. Aanvankelijk gaf Google aan dat we vooral niet moeten gaan disavowen als we geen penalty hebben opgelopen. Eind 2013 kwam Google echter opeens met de video dat we linkjes wel degelijk kunnen disavowen als we ons onzeker voelen over de consequenties van bepaalde links voor onze site. Dat is natuurlijk koren op de molen van de disavow-industrie. Want welke webbeheerder, die afhankelijk is van het organisch verkeer, is níet onzeker over de kwaliteit van de linkjes? Mijn advies is echter om niet te gaan disavowen als er geen sprake is van een penalty. Want misschien gaat u wel linkjes weghalen die juist in positieve zin bijdragen aan uw scoringsposities.

[important]Leer meer over dit onderwerp, en over nog veel meer interessante SEO-zaken, via mijn SEO trainingen. Op Springest hebben bijna honderd deelnemers de trainingen beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8.8, wat het hoogste is van alle seo trainingen in Nederland.[/important]

© Copyrights Newdem.nl